Rezerwacje telefoniczne: 534 575 000
Adres/godziny otwarcia:

Gdańsk, ul. Milskiego 1, lok. nr 10B

PON-PT: 8.30-16.30

JAK TO DZIAŁA?
1. Składasz rezerwację przez formularz zgłoszeniowy.
2. Po potwierdzeniu rezerwacji, dokonujesz przelewu zwrotnej kaucji.
3. Po zaksięgowaniu wpłaty, wysyłamy do Ciebie wybrane urządzenie (kurier lub paczkomat).
4. Korzystasz z wynajętego urządzenia;
5. Zwracasz wynajęte urządzenie (kurier lub paczkomat) a my zwracamy Ci kaucję pomniejszoną o koszty wynajmu oraz przesyłki (oferujemy darmową wysyłkę w obie strony przy wynajmie powyżej 100zł).

I. REZERWACJA
1. Opcja wysłania pod wskazany adres lub do Paczkomatu InPost dostępna jest dla asortymentu oznaczonego symbolem “e-wynajem”. Lista urządzeń dostępnych w tej usłudze znajduje się TUTAJ. Warunki wynajmu urządzeń spoza listy ustalane są indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z wypożyczalnią.

2. Rezerwacji dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego (przycisk “Zarezerwuj”). Adres dostawy/nr paczkomatu prosimy wpisać w polu “uwagi dodatkowe”.

3. Rezerwację uznaje się za przyjętą po potwierdzeniu jej przez Wypożyczalnię.

4. Brak wpłaty kaucji (patrz punk II. ppkt 1.) w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji, skutkuje jej anulowaniem.

II. PŁATNOŚCI

1. Po potwierdzeniu rezerwacji, należy dokonać wpłaty kaucji na konto bankowe, którego numer przekazany zostanie w wiadomości mailowej. Wysokość kaucji podana jest na karcie urządzenia (będzie również podana w wiadomości potwierdzającej rezerwację).

2. Ceny podane na stronie są cenami brutto;

3. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

III. WYSYŁKA DO KLIENTA

1. Wysyłka urządzenia następuje w dni robocze między godziną 9.00 a 12.00.

2. Wysyłka urządzenia następuje najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zaksięgowaniu kaucji.

IV. ZASADY WYNAJMU I UŻYTKOWANIA

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby. Okres najmu liczony jest od dnia dostawy urządzenia do dnia jego wysyłki (dotyczy wysyłek 24h). ;

2. Najemca ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu i zwrotu narzędzi przed upływem ustalonego wcześniej terminu. O fakcie tym zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego co najmniej dobę przed terminem planowanego zwrotu.

3. Najemca ma prawo przedłużyć umowę najmu pod warunkiem powiadomienia o takim zamiarze Wynajmującego co najmniej w dniu w którym ma nastąpić zwrot. Przedłużenie najmu bez uprzedniego uregulowania należności za dodatkowy okres użytkowania może odbyć się na okres nie dłuższy niż 2 dni.

4. W przypadku stwierdzenia wad urządzenia przez Najemcę, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Zgłoszenia reklamacji w dniu zwrotu sprzętu nie będą rozpatrywane.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Zabronione jest dokonywanie samodzielnych przeróbek oraz napraw w wynajętych urządzeniach.

7. Jeśli podczas zwrotu sprzętu, Wynajmujący stwierdzi jego uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, sporządzony zostanie protokół uszkodzeń oraz nastąpi wstrzymanie wypłaty kaucji do czasu usunięcia usterki przez wyspecjalizowany serwis. Po usunięciu usterki Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję pomniejszoną o koszt naprawy. Zwrot nastąpi do 30 dni licząc od ostatniego dnia wynajmu.

8. Paczki zawierające zwracane urządzenia rozpakowywane są w obecności kamer.

V. ZWROT

1. Zwrotu wynajętego urządzenia/urządzeń można dokonać we własnym zakresie lub za naszym pośrednictwem (wraz z wynajętym urządzeniem wysyłamy list przewozowy) .

2. Adres na który należy kierować zwroty urządzeń:

– kurier: E-wypożyczalnia, ul. Milskiego 1/10B, 80-809 Gdańsk, tel. 534 575 000;

– paczkomat InPost: GDA03A (Witosa/Milskiego 1), tel. 534 575 000.

3. Na okres zwrotu przewidziany jest jeden dzień roboczy. Jeśli przesyłka będzie przekazywana dłużej (np. za pomocą usługi “Kurier48”) Wynajmujący zostanie obciążony kwotą za kolejny dzień najmu.

4. Po odbiorze przez Wypożyczalnię wynajętego urządzenia, zwracana jest kaucja pomniejszona o koszt wynajmu, przesyłek oraz ewentualnych dodatkowych kosztów (np. koszty czyszczenia).

5. Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia wypożyczonego sprzętu w stanie nie gorszym niż go otrzymał (dotyczy również stanu czystości, nie dotyczy elementów ulegających naturalnemu zużyciu). Jeśli Wynajmujący stwierdzi rażący stan czystości zwróconego urządzenia, może obciążyć Najemcę opłatą w wysokości 20zł.

VI. KOSZTY WYSYŁKI:

– kurier: 15zł brutto (w jedną stronę);

– paczkomat InPost: 10zł brutto (w jedną stronę);

– dla najmu powyżej 100zł, koszt wysyłki 0zł (w obie strony).